Roll Of Honour - Matriculation Nungambakkam


YEAR


YEAR SCIENCE HUMANITIES COMMERCE VOCATIONAL
1979-80 C.Sriram A.Aruna V.VijayaSudha  
1980-81 C.ShivaKumar P.M.VasuDev    
1981-82 V.Srinivasan S.Kalpana G.S.Madhu  
1982-83 P.ChandraMouli N.KrishnaKumar Madhu Geetha-Krishnan Arthi Sudamam  
1983-84 R.Ganesh S.Krishnan Rama Raman  
1984-85 Anand SivaSubramanian S.Radikha N.Revathi  
1985-86 P.Rajeswari
R.Srikanth
  V.Raja  
1986-87 Vinod AnanthaRaman   Mahesh Balan  
1987-88 Pradipta Prasunsaha   P.Rajesh  
1988-89 S.Muralidar   Samir Kashyap  
1989-90 S.Narayanan   Sujatha
Subramanian
C.Sarmishta
1990-91 Sandhya Chari   M.HariPriya C.K.Padma Shree
1991-92 Arvind ParthaSarathy   K.Subhashini N.Banumathy
1992-93 Garimellah Gotam   B.Bama N.Kalyani
1993-94 R.Narayan Sriram
Ramabadran
  C.Sarat Chand  
1994-95 N.Muralidhar   S.Rajagopal  
1995-96 Vaishnav Srinivas   G.Chella Krishnan  
1996-97 Radha Raghupathy   Srikanth
Viswanathan
 
1997-98 Karthik Raghupathy   R.Anuradha  
1998-99 A.Sridhar
Divya AnanthaRaman
  D.Mukundhan  
1999-00 K.Panchapagesan   J.V.Dushyan  
2000-01 Kavitha Sridharan   Vikram Sivaraman  
2001-02 Sanjeev Vaidhyanathan   A.Deivani  
2002-03 Shruti Chaturvedi   R.Prathiba  
2003-04 Anushya Chandran   Sunder Ram Kasturi  
2004-05 Araakash   R.Deeptha  
2005-06 Ragavendra Vasudevan   Shreya Mehta  

Taking Education Beyond Tomorrow

Site Driven by PRECISION GROUP