Roll Of Honour -XII STD K K NAGAR


YEAR


YEAR SCIENCE VOCATIONAL COMMERCE
1983-84 Bharathi Subramaniam (All India Tenth Rank)    
1984-85 V. Ramakrishnan    
1985-86 S. Krishnan    
1986-87 N. Bhavani   S.Srilatha (All India First in English, Mathematics)
1987-88 S. Subramaniyam   Sunit Kumari
1988-89 K. Venkatesh Arvind   V.BalaSubramaniam
1989-90 R. Parathasarathy   R. Prakash
1990-91 T.V. Praveen
A. Balasubramanian
C. Kannadasan D. Malathy
1991-92 J. Rajesh Kanna V. Kalpana K. Radha
1992-93 J. JyothiPriya S. Jayanthi  
1993-94 K. AnushAnand M.A. Jayalakshmi S. MahaLakshmi
1994-95 G. Basu   R. Vinodhini
1995-96 B. Ramanan   S. DeepaLakshmi
1996-97 S. Sriram
P. M.Prahalad
  A. Arthy Shivaram
1997-98 C. Shankar   Chetan Dhanuka
1998-99 K. Sivasankari
P. Krishnan
  S. Aadith Narayan
Viji Chandrasekar
1999-00 S. Kavitha   J. Guruprasad
2000-01 L.G. MadhuSubramanian   C. Kavitha
2001-02 Prabha Sarangi   R.Swathi Priyadarshini
2002-03 C.Reagan   N.Srinath
2003-04 Raghuram
Thyagarajan
  M.Krithiga
2004-05 H.Anuja   Anusha
Sukumar
2005-06 T.Sathish
V.Vinodh Kumar
  M.V.Narayanan
Vinay
2006-07 T.Visvanathan
R.Kalaikumaran
  S.Sriranjani
2007-08 V.Ashwin
K.Shakthi Priya
K.S.Srinivasan
R.Vaibavi
  V.Manasshvenee
J.Vandana
S.Ramya
2008-09 G.Devikrupa
Gokul Ravee
Ramanathan
  H.Suraj Kumar
V.Harini

Taking Education Beyond Tomorrow